Information for vinduespudsere

Skveege – App til vinduespudsere

Vinduespolering

Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Branchen for vinduespolering er i vækst. Den tiltrækker mange iværksættere. Det skyldes blandt andet, at man ikke behøver at satse de store penge. Risikoen er mindre end i så mange andre brancher. Det betyder til gengæld hård konkurrence. Derfor er det en god ide at undersøge området meget omhyggeligt.

Hvordan vil du starte?

Det er vigtigt at beslutte, om du skal tilbyde standard vinduespolering, om dit firma skal specialisere sig, eller det skal kombinere forskellige ydelser. Der er fordele og ulemper ved alle former:

Standard vinduespolering

Her er markedet størst. Det er fast vinduespudsning hos private kunder, kontorer, institutioner, butikker og lignende. Du kan opbygge en fast rytme. Det giver ofte sig selv, hvad der er brug for. Ulempen er, at det kan være fysisk hårdt.

Special vinduespolering

Fordelen ved specialopgaver er, at de er mere varierede. De er ofte også meget bedre betalt. Ulempen er, at der skal udstyr til, og det kan være dyrt. Kunderne stiller måske krav om, at du er særligt uddannet til at løse opgaven, og at du har papir og certifikater på det. Du skal lægge mange kræfter i markedsføring, før du har en kundekreds. Kun en lille del af markedet er nemlig specialiserede opgaver. Her er eksempler:

 • Vinduespolering i nybyggeri efter håndværkere.
 • Vinduespolering på høje bygninger.
 • Rensning af vinduesrammer og – karme.
 • Polering af andre blanke overflader, både inde i bygninger og uden på bygninger.
 • Vask af gardiner og persienner.
 • Rengøring af markiser og andet vinduesudstyr.

Kombinerede ydelser

Nogle vinduespudsere tilbyder også trappevaske og måtteservice, for eksempel til boligforeninger, institutioner og firmaer. Mange rengøringsfirmaer pudser også vinduer. Der ses forskellige kreative forretningskoncepter. For eksempel kombination af glarmester og vinduespudsning. Og kombination med speciale i fjernelse af kalk på overflader med vinduespudsning.

Dit firma sælger først og fremmest renhed. Men samtidig leverer du også mere end det. Det er vigtigt for din planlægning og din markedsføring, at du sætter ord på. Vær for eksempel opmærksom på om din vinduespudsning: Forebygger hærværk?

 • Giver livskvalitet?
 • Støtter kundernes image?
 • Forøger salg fra butikker?
 • Skaber arbejdsglæde?
 • Giver kunderne tid til at arbejde med det, som de er bedst til?
 • Giver kunderne tid til at koncentrere sig om familien eller fritiden?

I kontakt med kunderne

I vinduespudserbranchen er tilfredse kunder den bedste reklame. De giver tips videre til andre. Men indtil du har en kundekreds, bliver du nødt til at markedsføre firmaet.

Du kan annoncere på de gule sider i telefonbøgerne. På internettet findes der mange portaler for rengøring, vinduespolering og ejendomsservice. Her kan du mod en større eller mindre betaling få dit firma nævnt. Du skal så have en hjemmeside, som portalen linker til. Biler og uniformer kan bruges som reklamesøjle.

Måske vil du gerne ind og arbejde for det offentlige. Her gives nemlig ofte sikre, langvarige kontrakter. Så skal du byde på opgaver i konkurrence med andre. Udbud slås op på www.udbud.dk.

Google Maps

Læg din placering af butikken ind på Google Maps. Søger man fx efter ”vinduespudser i Aarhus” vil din butik blive vist i Googles søgeresultat. Se www.maps.google.dk.

Folk søger ofte svar på deres ønsker på internettet ved at søge på Google. Her kan du oprette en GoogleAds – de små annoncer du ser i højre side. Rigtigt oprettet er de en meget effektiv markedsføringskanal. Se www.adwords.google.com.

Mange iværksættere vælger at opsøge mulige kunder telefonisk eller personligt. Selv om det tager tid og kræfter, giver det ofte bedre resultater end de andre metoder. Måske kan du få foden indenfor med et godt introduktionstilbud. Tag f.eks. en hel vej eller et helt område på én gang. Tag fx den vej hvor du alligevel har en vinduespudseropgave, og fortæl at du pudser i nr. 22 og gerne vil give et tilbud til dem.

Sørg for at have dit visitkort eller en flyer liggende på fx kølerhjelmen, når du er inde at arbejde i en bolig. Det skal nemlig være nemt for naboer, og dem der går forbi at komme i kontakt med dig. Denne form for markedsføring af din ydelse er næsten lige så god som mund-til-mund metoden.

Økonomi

Branchen for vinduespolering er i vækst. Den tiltrækker mange iværksættere. Det skyldes blandt andet, at du ikke behøver at satse de store penge. Risikoen er mindre end i så mange andre brancher. Det betyder til gengæld hård konkurrence. Derfor er det en god ide at undersøge økonomien meget omhyggeligt.

Du skal lave et budget for at få et overblik. Budgettet skal hvile på de valg, du har taget, om hvilket slags firma, du gerne vil drive. Det er nødvendigt at undersøge priser og omkostninger i marken, for at budgettet kan blive så solidt som muligt.

Typiske priser (2011) ligger i størrelsesordenen 15-30 kr. per normalt vindue ved ud- og indvendig pudsning. Man kan tage ekstra for vinduer med sprosser og vinduer, hvor der skal bruges stige. Specialopgaver løses i reglen efter særligt tilbud.

Nogle firmaer forlanger tillæg for transport.

Meget ofte vil du blive bedt om at give et fast tilbud. Det gælder især specialopgaver. Men også til standardopgaver med en kontrakt over længere tid kalder kunderne tilbud ind. Her skal du selv sikre, at du henter en fornuftig timepris hjem. Efterhånden vil du få erfaring for, hvor lang tid opgaverne tager.

Hvor kommer pengene fra?

Hvis du vil starte virksomhed, er det en stor fordel, at du har sparet nogen penge op. Måske kan du tage lån i hus eller lejlighed for at dække etableringen og de første måneders drift. Nogle iværksættere kan låne penge i familien.

Mange banker vil gerne hjælpe med at finansiere. Du kan oprette en kassekredit. Eller måske få et kom-i-gang-lån, som også tilbydes via bankerne. Der kautionerer staten, hvis man ellers opfylder en række almindelige betingelser. Alle banker beder om at få detaljerede budgetter og planer.

Der findes ikke offentlige tilskud til investeringer i og drift af firmaer, der tilbyder vinduespolering.

Skat

Du skal betale skat af virksomhedens overskud. Når du har trukket alle virksomhedens udgifter fra virksomhedens indtægter, finder du din skattepligtige indkomst.

Du ved sjældent på forhånd, hvor stort overskud din virksomhed vil få. Du bliver derfor nødt til at lave et skøn. Brug dit budget til at lave dette skøn. Det skal du indberette til SKAT.

SKAT vil sende dig indbetalingskort, så du i løbet af året får betalt den forventede skat. Når året er omme, får du en udvidet selvangivelse. Heri skal du oplyse det realiserede overskud af din virksomhed. Har du tjent mere, end du forventede i dit budget, kommer du til at betale ekstra skat. Hvis du har tjent mindre, får du penge tilbage. En revisor vil kunne hjælpe med andre detaljer, så din skat bliver så fordelagtig som muligt for dig.

Personale

Mange vinduespudsere har personale ansat. Det er vigtigt at være omhyggelig og se sine medarbejdere an. De skal være i god fysisk form. De skal kunne arbejde alene. Kunderne skal kunne stole på, at det er ordentlige folk. Du kan få kontakt til mulige medarbejdere ved at henvende dig hos det lokale jobcenter eller ved at annoncere. Studerende er ofte dygtige og fleksible, og de vil gerne arbejde på deltid, om aftenen eller i weekender. Dem kan du for eksempel komme i kontakt med ved at sætte opslag op på skoler og universiteter.

Du skal regne med, at du skal lære medarbejderne op i starten. Du skal også bruge tid på at lede dem. Du skal tænke nøje over, hvad der skal til for at være en god leder.

Når du ansætter medarbejdere, skal de have et ansættelsesbrev. Det gælder også medarbejdere på deltid. Brevet skal indeholde alle væsentlige vilkår. For eksempel arbejdssted, løn, arbejdstid, ferie, pension, opsigelse m.v. Nogle (mest større) firmaer har overenskomst med en eller flere fagforeninger. Men der er ingen regler om, at vinduespudsere skal beskæftige organiseret arbejdskraft. Virksomheder, der er medlem af en branche- eller arbejdsgiverforening, skal dog have overenskomst.

Du må ikke selv modtage dagpenge, efter du har startet din virksomhed. Du må heller ikke få hjælp fra nogen, der modtager dagpenge fra det offentlige. Det gælder også, selv om de ikke får betaling for deres arbejde. Sort arbejde – hvor omsætning og betaling til de ansatte holdes uden for regnskabet – er ulovligt og strafbart.

Registrering af virksomhed

Når du ved, hvad du skal sælge, har en rimelig klar fornemmelse af hvem og hvor mange, der vil købe det du sælger, og økonomien kan hænge samme, skal du starte/registrere din virksomhed. Nogle kalder det også at få sit momsnummer.

Det er meget nemt at starte en enkeltmandsvirksomhed i Danmark. Der er tre ting, der skal være i orden, når du starter virksomhed:

1) Registrering

Du kan registrere direkte via internettet på www.webreg-portal.dk. Du får så en særlig registreringsanmeldelse, hvor du skal skrive alle dine personoplysninger, driftsform og fortælle, hvilken branche din virksomhed er indenfor. Det er alt.

2) Tilladelser

Selvom du er blevet registeret/har fået momsnummer, kan det godt ske, at du også skal have nogle tilladelser til at udføre dit erhverv. Måske skal du kontakte kommunens tekniske forvaltning, for at høre om du må bruge dine lokaler til erhvervsformål.

3) Regnskabspligt

Det at føre regnskab er et vigtigt styringsredskab i din virksomhed, men det skal også bruges til at opfylde statens regler om regnskabspligt og momsafregning.

Reglerne gælder både for virksomheder der drives på fuldtid og på deltid. Det er dog ikke et krav at registrere virksomheden, med mindre der er en omsætning på over 50.000 kr. om året.

Virksomhedsformer

Når du starter virksomhed, skal du vælge, hvilken virksomhedsform du vil starte under. De almindeligste er:

Enkeltmandsvirksomhed

Personligt ejet enkeltmandsvirksomhed - dette er den mest enkle virksomhedsform. Der er ingen kapitalkrav, og som ejer hæfter du personligt med alt, hvad du ejer.

Interessentskab (I/S)

Interessentskab (I/S) - dette er en personligt ejet virksomhed blot med flere ejere. Der er ingen kapitalkrav og ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk. Det anbefales at få udarbejdet en interessentskabs-kontrakt.

Anpartsselskab (ApS)

Anpartsselskab (ApS) - ApS'et kan stiftes af en eller flere personer og selskabet skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er et kapitalkrav på min. kr. 80.000, og du hæfter med den indskudte kapital.

Aktieselskab (A/S)

Der er et kapitalkrav på min. kr. 500.000, men er ellers meget lig reglerne for anpartsselskab.

Virksomhedens økonomiske system

Det er for mange vinduespudsere ikke særlig interessant at beskæftige sig med regnskab. Når man arbejder som vinduespudser vil det administrative arbejde med fakturering, rykkere, bilag osv. ofte virke som arbejde man ikke bliver betalt for, men som ikke desto mindre er nødvendigt for at leve op til regnskabspligten overfor skat samt for at indkræve penge hos kunderne.

I dag findes der mange regnskabsprogrammer på nettet som er yderst lette at gå til. Men der er også et nyt system, Skveege, under udarbejdning som er aktuelt for de fleste vinduespudsere. Skveege sørger automatisk for alt det administrative med fakturering, således at du som vinduespudser får udbetalt dine penge fra kunderne uden at du skal lave noget papirarbejde selv. Du skal heller ikke bekymre dig om rykkere, oprettelse af Girokonto m.m. Alt sammen sørger Skveege for. Skveege informerer at de lancerer deres system i 2015

Kvalitetssikring og arbejdsmiljø

Vinduespudsning er en tillidssag. Der ligger et stort ansvar på firmaet om at bruge de rigtige metoder og de rette midler i arbejdet. Både medarbejdere og kunder er opmærksomme på kvalitet og arbejdsmiljø. Der er hjælp at hente. Mange firmaer arbejder selv med at registrere kvalitet. For eksempel hvilke pudsemidler du bruger? Hvilke metoder? Og hvem der har udført opgaven? Hvis der opstår uenighed med kunden, er det vigtigt at have tingene på skrift. Og det er også et godt udgangspunkt, når du skal forhandle kontrakt igen.

Vinduespudsning er meget hårdt arbejde, og det kan være farligt. Derfor er forsikringer i branchen også dyre. Du kan forsøge at belaste dig selv og dine ansatte mindst muligt, uden at det går ud over tempoet. Nye redskaber, for eksempel lifte, gør livet mindre farligt for vinduespudserne.

Der er fine vejledninger om arbejdsmiljø inden for vinduespolering, rengøring og ejendomsservice. De kan ses på www.bar-service.dk

Hvis du besøger messer, kan du få gode ideer til kvalitet, arbejdsmiljø, nyt udstyr og nye redskaber. ”Fagmessen for Professionel Rengøring og Service” holdes i Odense hvert år. Bladet ”Rent i Danmark” giver også god information om mange emner.

Love og regler

Oplysninger om told og skat findes på www.skat.dk. Du kan også henvende dig på SKATs kontorer.

Forsikring mod ulykker, arbejdsskader og erhvervssygdomme

Du er forpligtet til at forsikre dine ansatte mod ulykker, arbejdsskader og sygdom. Som selvstændig kan du forsikre dig selv mod sygdom og skader. Men du har ikke pligt til det. Se www.forsikringsoplysningen.dk og www.aes.dk

Uddannelse

De tekniske skoler og AMU-centrene udbyder mange forskellige korte kurser inden for ejendomsservice og rengøring. Hvis du ikke har erfaring i vinduespolering, findes der et grundkursus på 8 dage. Du kan finde oversigter på www.ug.dk, hvor du søger på ”vinduespolering” eller ”rengøring”.

Qashapp - Information for vinduespudsere is maintained by Apaq
This page was generated by GitHub Pages. Tactile theme by Jason Long.